ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ:999024599 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟY
ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 8
ΑΙΓΙΟ - TK 25100
Τηλ: 26910-29243


 
Οικονομικά Στοιχεία - Δημοσιεύσεις
Προσωρινός Ισολογισμός 2016
Ισολογισμός 2015
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση - 30/06/2015
Ισολογισμός 2014
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2012